Contact Us


Önskar du mer information?

Vänligen kontakta oss för en förutsättningslös fri konsultation om era behov

Kontakta oss
[DisplayNone]

Client Case Studies

Profiles International har varit en ledande leverantör av personutvärderingar i över 20 år. Läs om hur vi kunnat hjälpa några av våra över 40,000 kunder under den tiden.


Five Critical Management Derailers: Symptoms & Remedies

Varför misslyckas man som ledare och chef? Denna rapport behandlar fem kritiska faktorer och ger förnuftiga råd för att hjälpa chefer att undvika dem.


Five Lessons to Uppgrade Talent with Outside Superstars

Denna rapport erbjuder fem nyckellektioner för att hjälpa er att optimera uppgraderingsprocessen. Den går djupare för varje lektion och leder er genom hela processen och hjälper er att undvika vanliga misstag.


The Executive's Guide to Strategic Workforce Planning

Strategisk arbetskraftsplanering är en process som garanterar att er verksamhet har rätt människor med rätt uppgifter vid rätt tidpunkt  - för att uppnå ert förväntade resultat. Denna rapport behandlar i sex steg strategisk planering och ger goda råd för att uppnå resultat.


Why Smart Employees Underperform

Vi har alla varit där. Efter ett omfattande och grundligt sökande efter en chef, står en kandidat ut ur mängden. Man anställer den kvalificerade individen, bara för att finna att den nya medarbetaren inte passar in. Denna rapport diskuterar olika sätt att förebygga detta.


Six Keys to Unlocking the Potential of Frontline Managers

Tider i förändring för med sig många utmaningar för organisationen, speciellt för ledningen. Detta faktum inspirerade oss att identifiera sex faktorer för att bättre utnyttja ledningens potential.


The Powerful Act of Coaching Employees

Coaching ändrar inte bara på organisationskulturen, utan ökar prestationen och leder till en avsevärd avkastning på investeringen. Denna "briefing" hjälper företagsledare att bättre förstå vikten och värdet av kontinuerlig coaching.


Fostering a Culture of Engagement

Denna rapport handlar om engagemang. Vi beskriver tre nivåer av engagemang: i organisationen, i ledarskapet och bland medarbetarna och ger er praktiska idéer om hur ni kan öka engagemanget.


Leadership Charisma

Många ledare kämpar med att leda och motivera sina medarbetare till att uppnå de resultat som både företagsledning och aktieägare kräver. Genom att bli en mer karismatisk ledare kan dina medarbetare dramatiskt öka engagemanget, produktiviteten, lönsamheten och även lyckas i sin egen karriär.