[DisplayNone]

Strategisk Talent Management


Strategisk Talent Management är en process som försäkrar sig om att er verksamhet har rätt människor på rätta positioner vid rätt tidpunkt - för att uppnå förväntat resultat. Denna metod hjälper organisationen att förstå sitt nuläge, förutse luckor i kompetens och vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att fylla luckorna.


Nyttan av effektiv Strategisk Talent Management

  • Föra samman humankapital behoven med verksamhetens strategi
  • Klargöra nuvarande och framtida roller och ansvarsområden
  • Fokusera på utbildning, utveckling och rekrytering
  • Försäkra kunskapsöverföring från en generation till en annan
  • Maximera varje medarbetares insats
  • Minimera störning som hänger ihop med plötsliga avhopp