[DisplayNone]

Pre-screening


En noggrann pre-screening av kandidater kan drastiskt minska risken att opassande individer hamnar på lönelistorna. Tester och bakgrundsgranskningar sållar ofta bort de extrema fallen, vilket gör att företaget undgår många av de värsta misstagen vid nyanställning.Nyttan med effektiv Pre-screening

  • Minskar misstag vid anställning
  • Gör anställningsprocessen snabbare
  • Förbättrar noggrannheten i anställningsprocessen
  • Minskar kostnader som uppstår till följd av bl a stöld och frånvaro