[DisplayNone]

Vi har ett omfattande utbud av utvärderingar och tester för individ, team och organisation.

Vänligen kontakta oss för mer information och en förutsättningslös fri konsultation.

Exempel på behov och lösning:


 1. Strategisk kompetensplanering

  • ProfileXT®
  • Profiles Performance Indicator™
  • Profiles Managerial Fit™
  • Workplace Engagement Survey™

 2. Identifiera och utveckla medarbetare och chefer med hög potential

  • ProfileXT®
  • Profiles Performance Indicator™
  • CheckPoint360™
  • Profiles Sales Assessment™
  • Customer Service Profile™
  • Profiles Managerial Fit™

 3. Pre-screening, intervju, val och introduktion av nya medarbetare

  • Step One Survey II®
  • ProfileXT®
  • Employee Background Checks
  • Profiles Performance Indicator™
  • Profiles Managerial Fit™
  • Profiles Team Analysis

 4. Välja och utveckla sälj- och servicemedarbetare

  • Profiles Sales Assessment™
  • Customer Service Profile™

 5. Motivering och förbättring av kvalitet och produktivitet

  • Profiles Performance Indicator™
  • Profiles Managerial Fit™
  • Workplace Engagement Survey™

 6. Lösa konflikter mellan medarbetare och chefer

  • Profiles Performance Indicator™
  • Profiles Managerial Fit™

 7. Förbättring av teameffektivitet

  • ProfileXT®
  • Profiles Performance Indicator™
  • Profiles Managerial Fit™
  • Workplace Engagement Survey™
  • CheckPoint 360™