[blockHead]
Case Study Book

Executive's Guide to Assessments
Learn how assessments can help your organization.

Download PDF »

[DisplayNone]

Om utvärdering


I många organisationer är personalkostnaderna bland de högsta kostnaderna i budgeten. Utmaningarna som VD:n står inför visar att organisationen behöver att dess chefer och medarbetare samarbetar för att uppnå högsta möjliga resultat.

Utvärdering av medarbetarna kan ge organisationen och företagsledarna konsekvent, grundlig och objektiv information om deras anställda. Detta innebär insikt om medarbetarnas:

 • Förmåga att passa ihop med organisationskulturen, arbetet, företagsledarna och teamen
 • Kunskap, färdigheter, arbetsprestation och utvecklingsbehov
 • Preferens angående inlärning och kommunikationsstil
 • Integritet, trovärdighet, arbetsmoral och attityd
 • Reaktion till konflikt, stress, frustration och sannolikhet till aggressivt beteende

Den information man får fram av utvärderingarna hjälper ledare och chefer att mindre lita på instinkt och istället ta mer faktagrundade beslut. De specifika fördelarna är:

 • Val av personer som med största sannolikhet kommer att lyckas med sitt arbete
 • Snabba på den tid det tar för anställda att bli produktiva i en ny roll
 • Förbättra kommunikationen mellan chefer och medarbetare
 • Minska konflikter bland de anställda och förbättra medarbetarnas trivsel
 • Maximera varje medarbetares insats i organisationen
 • Minska medarbetarnas frånvaro och personalomsättning
 • Minska förekomsten och kostnaderna för stöld
 • Öka försäljning och kundlojalitet
 • Etablera strategisk arbetsledning och planering
 • Allmänt öka personalens kapacitet, produktivitet och effektivitet

Den mest värdefulla användingen av persontester


Trots att en HR avdelning sköter den dagliga administrationen av tester och medarbetarutvärderingar, ökar initiativet i organisationen om också de högre cheferna engagerar sig i att skapa och bibehålla medarbetare med hög prestationsförmåga.