[DisplayNone]

On-boarding - introduktion av medarbetare


Effektiv introduktion av medarbetare har en positiv dominoeffekt. Det säkrar att nyanställda känner sig välkomna och väl förberedda för sina nya uppgifter. Det ger dem självsäkerhet och resurser att påverka organisationen och möjliggör att företaget bättre kan nå sina mål.


Nyttan av effektiv introduktion

  • Minskar tiden till full produktivitet
  • Förbättrar produktiviteten och prestationen
  • Fokuserar på utbildning, utveckling och coaching
  • Höjer medarbetarnas engagemang, moral och lojalitet