Certifieringsutbildning i DiSC PPI
Onsdag 30 mars 2017, samt en halv dags uppföljning som bokas med gruppen.


Calendar