Certifieringsutbildning i ProfileXT
Certifieringsutbildning ProfileXT (PXT) 23 mars   2017


Certifieringsutbildning i DiSC PPI
Onsdag 30 mars 2017, samt en halv dags uppföljning som bokas med gruppen.


Nu har vi ny address
Nu har vi flyttat till detta fantastiska hus vid Humlegården. Vår nya adress är:

Engelbrektsplan 2, 3 tr

114 34 STOCKHOLMCase Study – Maximera försäljningen med jobbmatchning
Case Study – Maximera försäljningen med jobbmatchningCalendar