[DisplayNone]

Performance Management


Performance Management är ett mycket aktuellt ämne, men vad är hemligheten bakom framgång?


Många faktorer bidrar till prestationsökning, exempelvis:

  • Arbetskapacitet
  • Jobbmatchning
  • Ansvar och befogenheter
  • Tydliga mål
  • Relation till chefer
  • Relation till kollegor
  • Hälsa och välfärd
  • Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö