[DisplayNone]

Jobbmatchning


En individs kärnkompetenser bestäms utifrån från följande faktorer:

  1. färdigheter, kunskap och tekniska kompetenser
  2. beteendedrag, personlighet och individuella anlag


En traditionell anställning har främst fokuserat på att utvärdera en kandidats kunskap och tekniska färdigheter, medan en kompetensbaserad metod även innehåller en analys av kandidatens beteendedrag och individuella anlag. Kompetensbaserad utvärdering grundar sig på att identifiera kärnkompetenserna som krävs för framgång i en viss roll och att konsekvent utvärdera varje kandidat mot dessa kompetenser.

Nytta med Jobbmatchning

  • Minimera misstag vid nyanställningar
  • Identifiera styrkor och begränsningar
  • Hitta utvecklingsbehov
  • Förbättra trivsel och produktivitet
  • Minska konflikter och frånvaro från arbetet