[DisplayNone]

Profiles International Sweden AB

Profiles International Sweden erbjuder testverktyg som hjälper företag och organisationer att utveckla sin personal och öka sin lönsamhet. Våra partners, som alla har stor expertis inom olika HR-områden, kan hjälpa dig med rekrytering, ledarutveckling eller annat personalrelaterat utvecklingsarbete.

När du samarbetar med en partner behöver du naturligtvis inte vara certifierad själv. Du är alltid välkommen att kontakta oss eller någon av våra partners.

Vi söker nya partners i hela Sverige!

Alla Profiles partners är auktoriserade och har stora expertkunskaper om våra produkter. Profiles partners har också solid kunskap och erfarenhet inom HR-området och kan bistå med professionell rådgivning, både när det handlar om planering, analys, tolkningsrågor och återkoppling. Är du intresserad av att vara en Profiles partner? Läs mer om vårt Partnerkoncept här eller kontakta oss!


Våra Partners i Sverige

Dale Carnegie

Sedan Dale Carnegie grundades 1912 har det utvecklats till ett företag med verksamhet i mer än 70 länder. Dale Carnegie fokuserar på att ge människor kännedom i hur man skapar positiva, varaktiga och lönsamma resultat. Kombinationen mellan beprövade lösningar och nya utmaningar gör att Dale Carnegie är ett internationellt ledande företag när det gäller att ta fram det bästa ur människor.

Som ett av världens ledande företag inom utveckling av människor och företag vet vi att det är hos den enskilda individen utvecklingen börjar. Våra program i ledarskap, kommunikation, försäljning, kundservice och presentationsteknik gör det möjligt för er att få utrymme för tillväxt och kompetensutveckling.

 

Dale Carnegie
Linnégatan 87 F, Valvet, plan 6
Box 24022104 50 Stockholm

Kontakt:
info@dalecarnegie.se
08-783 18 40

www.dalecarnegie.se

 


Quote AB

är ett konsultföretag med gedigen erfarenhet inom ledarskap, säljutveckling, rekrytering och oranisationsutveckling.

Quote hjälper företag och organisationer med delar av eller hela rekryteringsprocessen:

  • - Bygger matchprofiler i samband med rekrytering.
  • - Analyserar framgångsfaktorer utifrån befintliga medarbetare.
  • - Genomför personbedömning genom tester, intervjuer och övningar.
  • - Tar fram annonser och ansvarar för urvalsprocessen.
  • - Följer noggrant upp och kvalitetssäkrar alla rekryteringar.
  • - Ger kunderna mer och bättre information om sina medarbetare.
  • - Skapar förutsättningar för ett starkt ledarskap

Personbedömning genom Intervju och test av kandidater.

Vi bygger vår intervjuteknik på kunskapsbaserade intervjuer. En teknik som stöder Profiles tester. Vid personbedömning av kandidater i en slutfas testar vi först kandidaten och genomför en kunskapsbaserad intervju kopplad till testresultatet. Med hjälp av våra kunder tar vi även fram en matchprofil utifrån Profiles metodik. För att ta fram den utgår vi från framtagna kravprofiler och genomgång med uppdragsgivaren. Om det är möjligt att utgå ifrån interna medarbetare som anses vara högpresterande är det optimalt att genomföra en intern analys av framgångsbeteenden.

 


Telefon: 0763 37 37 70
Postadress: Lövåsen 8, 139 40 Värmdö


 Vendator

Vendator är Sveriges ledande företag för individuell utveckling och organisationsutveckling inom sälj, service och ledarskap. Sedan starten 1988 har företaget gjort sig kända bland sina uppdragsgivare för utvecklingsarbete som ställer krav och skapar konkreta resultat.

Vendators jobb är att förse företag och organisationer med verktyg, teori och praktisk träning. Det gör de med stort engagemang, höga krav och med mycket hjärta. Deras tre verksamhetsområden, utveckling, utbildning och IT-stöd inom sälj, service och ledarskap, får en starkare koppling till varandra. Vendator kan på detta vis erbjuda en eftertraktad helhet där teori, praktik och verktyg samverkar och skapar konkreta resultat.


Läs mer på: www.vendator.se


KULAN Kompetens AB

KULAN Kompetens AB erbjuder skräddarsydd kompetensutveckling främst inom områdena ledarskap, mentorskap, kommunikation och teamutveckling med målet att utveckla medarbetare och affärer i små och medelstora företag. KULAN bildades i augusti 2004 och leds av KompetensCoach® Maria Öhrström som har många års erfarenhet av ledarskap, mentorskap, kommunikation, kundservice, rekrytering, intervjuteknik, och pedagogik.

KULAN Kompetens AB:s tjänster består av utbildningar, seminarier, föreläsningar och konsultationer. All kompetensutveckling skräddarsys efter kundens behov och anpassas till verksamheten samt målgruppen.

Flygvilleslingan 21
183 67 TÄBY 

Mobil: 070-453 74 35


mailto:maria.ohrstrom@kulankompetens.se
www.kulankompetens.se

 


 I do AB

I do AB erbjuder utvecklingsinsatser, rådgivning och coaching gällande ledarskap och teamutveckling, karriär och omställning, organisationsutveckling, strategi och integration av förändringsarbete och företagskulturer. Våra kunder är tjänsteproducerande verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Ägarledda bolag i tillväxt är en nisch där vi erbjuder ägar- och ledarprogram, stöd vid ägarskiften mm.

I do AB´s konsulter och coacher är alla seniora med lång egen erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Våra coacher är utbildade samt diplomerade/certifierade enligt International Coach Federation (ICF) och alla har mångårig egen ledarerfarenhet.

I do AB
Fiskargatan 8
116 20 Stockholm

Telefon: 08-643 02 10, 070-646 56 20


www.idoab.se

 

People in Progress

People in Progress – vi skapar lönsammare företag genom att bistå service- och detaljhandelsbranschen med effektiva lösningar inom affärs- och kompetensutveckling.

 
 

Lexicon

Konkurrensen är knivskarp och kampen att överleva i en hårdare marknad blir allt svårare, antingen blir man bäst på det man gör eller billigast, att vara lagom räcker inte.

Lexicon försäljning är specialister på att utveckla individer och organisationer i konsten att sälja och ge excellent service. Vi erbjuder unika och anpassade utbildningslösningar som formas efter din organisations behov såväl som öppna schemalagda kursseminarier. Våra unika kompetenser inom försäljning gör att ditt företag snabbare kommer igång med dina affärer och fokus på lönsamhet.