[blockHead]
Case Study Book

Case Study Book


Learn how we help
clients succeed.

Download PDF »

Video

Joseph "Bud" Haney

President & CEO
[DisplayNone]
The assessment company!

Profiles International Inc. utvecklar forskningsbaserade state-of-the-art verktyg för analys av personal. Profiles, som idag är ett av världens ledande på detta område, lägger stor vikt vid att instrumenten skall vara anpassade till varje lands normer och kultur.

Verktygen riktar sig till personer i arbetslivet och täcker alla faser av en anställning, från urval till träning, coachning och ledarskapsutveckling.

Syftet är att utveckla individer och verksamheter och de prestationer som människor tillsammans kan åstadkomma. Analyserna är effektiva verktyg för att förstå de mänskliga resurserna. Vi kan förse er med ett komplett system, designad för att för att ta hand om era mest kritiska problem.  

Läs mer på: www.profilesinternational.com

Profiles International, Inc. är en av stiftarna av Association of Test Publisher och följer riktlinjerna som ges av:
  • - The British Psychological Society
  • - European Federation of Psychologists' Associations
  • - International Test Comission
  • - Amercan Psychological Association


Profiles Nordic group representerar Profiles International Inc. i Sverige, Finland, Norge och Danmark och finns etablerade lokalt i alla fyra länder. Därmed har gruppen ett finmaskigt nät i hela Norden. Profiles Nordic group representerar även Profiles International i Polen. 

Profiles Nordic group har bl.a. följande uppgifter:
  • - Auktorisering av kunder och partners
  • - Koordinering av gemensamma nordiska kunder
  • - Koordinering av globala kunder i samarbete med Profiles International Inc.
  • - Validering, normering och studier för att ständigt vara uppdaterade
  • - Avancerat kund och partnerstöd

Ta gärna kontakt med oss ifall du önskar kontakt med Profiles i något annat land.