[DisplayNone]

Ledarskapsutveckling


Alla personer i chefspositioner är inte effektiva ledare, men de flesta kan utvecklas till att bli utmärkta ledare. Ledarskapsutveckling innebär också att hitta talanger och utbilda dessa för framtida ledarpositioner.


Vad gör en ledare till en bra ledare?

  • Kapacitet och intresse att leda
  • Förstå de människor man leder
  • Förstå sig själv och hur man påverkar andra människor
  • Förstå avsikten med att vara ledare och chef